Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Lesko  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Lesko

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Lesko.

Mapa Geoportal Lesko
Mapa z granicą gminy Lesko

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy Leskoul. Parkowa 1Lesko, 38-600

Tel: 13 4698001

Fax: 13 4696458

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umiglesko/SkrytkaESP

E-mail: gmina@lesko.pl

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Lesko: 1821033

Witryna: www.lesko.pl

Władze lokalne: Burmistrz Adam Snarskigmina@lesko.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Leska

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Lesko to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Lesko na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Leska, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Leska, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Leska

Gmina Lesko w liczbach

Powierzchnia gminy Lesko*

111 km2

1252 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Lesko*

11 262 mieszkańców

770 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Lesko*

101 mieszkańców na km2

776 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Lesko

Geoportal Lesko prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Lesko, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Lesko.

Dostęp do danych Geoportalu Lesko

Jak powstał Geoportal gminy Lesko?

Geoportal Lesko powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Lesko, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Lesko.

Geoportal Lesko umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Lesko oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Lesko, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Lesko

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Lesko?

Informacje na Geoportalu Lesko

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Lesko?

Korzyści z Geoportalu Lesko

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Lesko?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Lesko.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Lesko łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Lesku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Leska zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Lesko, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Lesko oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Lesko. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Leska możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Leska. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Lesko. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Lesko.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Lesku.

  Geoportal gminy Lesko posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Lesko. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Lesku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Lesko przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Lesku.

  W Geoportalu Lesko przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Lesko. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Lesku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Lesko zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Lesko, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Lesko oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Lesko.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Lesko. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Lesko są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Lesko podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Lesko.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Lesku. W Geoportalu gminy Lesko udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lesku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lesko.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Lesko. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Lesko.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Lesko, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Lesko. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Lesko.

 • Zabytki w gminie Lesko

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Lesko. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Lesko oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Lesko.

 • Informacje o wyborach w gminie Lesko

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Lesko. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Lesko i wiele istotnych informacji.

Geoportal Lesko dla mieszkańców

Geoportal Lesko jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Lesko. Na mapie Leska sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Lesko mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Lesko. Korzystając z map Geoportalu gminy Lesko w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Lesko są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Lesko dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Lesko dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu